dersetkinlik.com


REKLAMLAR

1.Sınıf Türkçe Dersi Kazanımları

1. SINIF
Dinleme, okuma, konuşma, yazma ve sunma çalışmaları için hazırlık yapar.
Konuşanın sözünü kesmez, söz ister, konuşanın yerine kendisini koyar; dikkatini dinlediği ve okuduğu konuya yoğunlaştırır.
Dinlediklerini ve okuduklarını anlamlandırmada önbilgilerini kullanarak sunulan resim, şekil vb. görsellerden yararlanır.
Dinlediği olayın ve okuduğu metinin nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
Dinlediklerinde ve okuduklarında geçen varlıkları, olayları sınıflandırır,
Metni takip ederek dinler ve dinlediklerindeki hikâye unsurlarını belirler.
Dinlediklerini ve okuduklarını zihninde canlandırır, başlıktan hareketle dinleyeceği ve okuyacağı konunun içeriğini tahmin eder.
Dinlediklerinde ve okuduklarında 5N 1K sorularına yanıt arar.
Konuşmalarında ve yazdıklarında 5N 1K öğelerini vurgular.
Konulara ilişkin sorular sorar ve bu sorulara cevap verir.
Konuşmacı, konuşması, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.
Duyduğu sesleri ayırt ederek dinlediklerinde, okuduklarında ve konuştuklarında vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
Bir etkinliğin ya da işin aşamalarını anlatan en fazla 3 aşamalı yönergelere uyar.
Dinlediklerine, konuştuklarına, okuduklarına ve yazdıklarına ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır, dinlediklerini ve okuduklarını zihninde canlandırır.
Bilgi edinmek için haber, sunu belgesel; eğlenmek için masal, şarkı, tiyatro dinler, izler ve okur.
İşitilebilir bir ses tonuyla sesine duygu katarak akıcı konuşur ve okur.
Konuşmalarında beden dilini kullanır, gereksiz hareketlerden kaçınır, dinleyicilerle göz teması kurar.
Görgü kurallarını ve değerlerini dikkate alarak konuşur.
Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur ve yazar.
Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü-yazılı olarak ifade eder; kendisini, ailesini ve çevresini sözlü-yazılı olarak tanıtır.
Olayları anlatırken ve yazarken ilk önce, daha sonra, ondan sonra, sonuçta vb. ifadeleri kullanır.
Yeni öğrendiği kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun olarak konuşmalarında ve yazılarında kullanır.
Kendine güvenerek konuşur, konuşmasını görsel sunularla destekler, konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.
Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara (selamlaşma, tanışma, teşekkür etme vb.) ve üstlendiği role uygun konuşur.
Masal, hikaye, fıkra tekniğine uygun anlatır, betimlemeler yapar, deneyim ve anılarını anlatır ve yazar.
Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır, bildiği şiirleri topluluk önünde okur ve topluluk önünde konuşur.
Kitabını yırtmadan, karalamadan ve katlamadan özenle kullanır, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat eder.
Okurken noktalama işaretlerine dikkat eder, metin içi anlam kurar.
Okuma öncesi, sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır, görsellerden yararlanarak metinin içeriğini tahmin eder, metinin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.
Okuduklarının konusunu belirler, sebep- sonuç ilişkileri kurar, metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli olduğunu bilerek okur.
Metinin yazarı hakkında bilgi edinir.
Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir, bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur ve yazar.
Okuma alışkanlığı kazanmak amacıyla serbest okuma yapar.
Metinin türünü dikkate alarak şiir, masal, fıkra ve tekerleme okur.
Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal ; bilgi edinmek için çocuk gazete ve dergilerini okur.
Paylaşarak okumaktan zevk alır, rehber yardımıyla ve yankılayıcı okur.
Bütün yazılarında bitişik eğik yazı harflerini kullanır, anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Noktalama işaretlerinden; virgül, nokta, soru işareti, kısa çizgi, kesme işareti doğru ve yerinde kullanır, imlâ kurallarına uyar.
Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır, matematiksel ifadeleri doğru yazar.
Davetiye, tebrik kartı, hikaye yazar, istediği bir konuda yazılar yazar, işbirliği yaparak yazar.
Dikte etme çalışmalarına katılır, verilen cümle ya da metne bakarak yazar.
Şekil, sembol, trafik işaretlerinin anlamlarını bilir, renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.
Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri, haberleri ve reklâmlarda verilen mesajları sorgular.
Resimleri, fotoğrafları, doğadaki değişimleri, beden dilini yorumlar; renkleri, çevresindeki sosyal olayları yorumlar ve anlamlandırır.
Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.
Bilgi, düşünce, duygu ve izlenimlerini şekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir, bunları drama, tiyatro kukla gibi yollarla sunar.
Sunularında içeriğe uygun gerçek nesne ve modeller kullanır.

Kategori: TÜRKÇE

Benzer Konular

1.Sınıf Okuduğunu Anlama Metin Çalışmaları (4)

indirmek icin TIKLAYINIZ (624)...

1.Sınıf Okuduğunu Anlama Metin Çalışmaları (3)

indirmek icin TIKLAYINIZ (462)...

1.Sınıf Okuduğunu Anlama Metin Çalışmaları (2)

indirmek icin TIKLAYINIZ (358)...

1.Sınıf Okuduğunu Anlama Metin Çalışmaları (1)

indirmek icin TIKLAYINIZ (508)...

1.Sınıf Türkçe Test Çöz

1.Sınıf Türkçe Test-1 indirmek icin TIKLAYINIZ (405) 1.Sınıf Türkçe Test-2 indirmek icin TIKLAYINIZ (316) 1.Sınıf...

Yukarı