dersetkinlik.com


REKLAMLAR

2.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Kazanımları

2. SINIF
Okul ve özel yaşamıyla ilgili günlük ve haftalık yaptığı planın içerisindeki işlerinin öncelik sırasını belirler ve bu planın zamanına uyar.
Kişisel bakımını yaparken gerektiğinde büyüklerinden yardım alır.
Yön ve zaman kavramlarını yerinde ve doğru kullanır(doğu-batı, bebeklik dönemi…).
Okulda ve toplum yaşamında belirlenen kuralların neden konduğunu araştırır, açıklar ve kuralların oluşturulmasına katkıda bulunur.
Vücudunun bölümlerini tanıyarak değerini fark eder; kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını bilir.
Kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin zamanla nasıl bir değişime uğradığını fark eder ve daha önce yapamayıp şimdi yaptığı davranışları karşılaştırır.
Arkadaşları ile arasındaki farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve bunlara saygı gösterir.
Gün içerisinde değişen duygularının kendini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder ve duygularını kendine özgün biçimde ifade eder.
Karşılaştığı ulaşım araçlarını sınıflandırır.
Kendisinin ve başkalarının trafikteki davranışları gözlemleyerek bu davranışları doğru ve yanlış olarak nitelendirir.
Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini açıklar.
Sağlığını korumak için okulda neler yapması gerektiğini açıklar.
Etik olmayan davranışları fark ederek kendi ilişkilerinde etik davranışlar sergiler.
Öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken duyu organlarını ve iletişim araçlarını etkili biçimde kullanır. İletişim sırasında nezaket ifadeleri kullanmaya özen gösterir.
Her mesleğin farklı özellikler gerektirdiğini bilir ve bu mesleklerin hangi ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik olduğunu araştırır.
Düşünce ve duygularındaki değişimi özgün bir görsel materyal tasarlayarak ifade eder.
Bilinçli tüketici olmanın özelliklerini araştırarak okuldaki ve evdeki kaynakları tasarruflu kullanır. İsteklerine ulaşmak için para biriktirir.
Çevresinde ortaya çıkabilecek sorunlara karşı arkadaşlarından yardım alarak çözüm önerileri getirir.
Atatürk’ün hayatı ile ilgili araştırmalar yapar. Araştırma sonuçlarını canlandırır.
Dini bayramlarda dayanışmanın ve paylaşmanın ön plana çıktığını fark eder, kutlamalara katılır.
Kitaplardan kaynak olarak yararlanır.
Kulüp ve grup çalışmalarında kişisel gelişimine katkı sağlayacağını düşünerek sorumluluk alır.
Okul Heyecanım temasında geçen kavramları bilir.
(Ders Programı, Yardım, Şekil, Saygı, Duygu, Ulaşım Araçları, Vücut, Sağlık, İletişim, Nezaket, Görsel Materyal, Bilinçli Tüketici, Dini Bayram, Paylaşım, Kaynak Kitap, Proje, Cesaret)
Barınma ihtiyacının her canlı için temel ihtiyaçlardan biri olduğunu bilir ve canlı yuvalarını ayırt eder.
İhtiyaç duyduğunda evine ve ailesine ulaşabilecek bilgilere sahip olur.
Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin sebeplerini bilir ve korunma yollarını fark eder.
Aile içerisindeki sorumluluk paylaşımını gözlemler. El becerilerini geliştirecek görevleri mutluluk duyarak üstlenir.
Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenle kullanması gerektiğini bilir.
Çevresindeki etik davranışları gözlemleyerek bu davranışların güven duygusu üzerindeki etkisini açıklar.
Kabul edemeyeceği önerileri uygun şekilde reddeder.
Aile içerisinde karar alırken demokratik değerleri gözetir.
Atatürk’ün önderliğinde, Türk milletinin yaşamında gerçekleşen köklü değişiklikleri açıklar.
Aile içerisinde kendi aldığı liderlik rolünü açıklar.
Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin işlevlerini bilir.
Yaşadığı yeri ve vatanını bir yuva olarak kabul eder.
Benim Eşsiz Yuvam temasında geçen kavramları bilir.
(Eşsizlik, Güneş, Doğu, Batı, Yer, Organ, Sağlıklı yaşam, Büyüme, Gelişme, Spor, İş, Ortam, Güven, Öneri, Reddetme, Hak-hürriyet, Liderlik, Tasarruf, Güvenlik, Amaç, Gezi, Tatil, Vatan, Ülke)
Farklı kültürdeki çocuklarla kendini çeşitli yönlerden(beslenme, giyim, oyun) karşılaştırır.
Türk toplumdaki liderleri ve bu liderlerin topluma olan etkilerini araştırır.
Maddenin üç halini gözlemleyerek sınıflandırır.
Dünyanın kendi ve Güneş çevresindeki hareketlerinin sonuçlarını bilerek bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
Takvimi kullanarak günlük ve haftalık hava olaylarını gözlemler ve gözlem sonucuna göre oluşturduğu grafiği yorumlar.
Mevsim farklılıklarından dolayı doğada(hava, su, toprak ) meydana gelen değişiklikleri gözlemler.
Gök cisimlerini listeler.
Doğal afetlere karşı alınan önlemlerin diğer ülkelerde nasıl olduğunu araştırarak ülkemizle karşılaştırır.
Canlıların temel ihtiyaçlarının neler olduğunu araştırır.
Dün, Bugün, Yarın temasında geçen kavramları bilir.
(Değişim, Karşılaştırma, Aile Büyüğü, Hayat, Katı-Sıvı-Gaz, Neden-Sonuç, Hava-Su-Toprak, Gök Cismi, Bina, Doğal Çevre, Yapay Çevre)

Yukarı