dersetkinlik.com


REKLAMLAR

3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Kazanımları

3. SINIF
Farklı sosyal ve ekonomik gruplara ait kişilerinin görüşlerinin farklı olabileceğini doğal karşılar ve önyargısız davranır.
Tercihlerinde olumlu değerleri gözeterek okula karşı iyimser bir bakış açısı geliştirir.
Yakın çevresiyle iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir ve sözel olmayan iletişim öğelerinden yararlanır.
Duygularda meydana gelen değişimlerin beden diline nasıl yansıdığını fark eder.
İhtiyaç, istek ve görüşlerini başkalarının hassasiyetlerini gözeterek belirtir.
Okulunun, sınıfının, evinin yerini, krokisini çizer.
Harita-küre üzerindeki su ve kara alanlarını gösterir.
Okulunun tarihi, aile/akraba büyüklerinden yaşayanların çocuklukları, yaşadığı yerleşim biriminin, ulaşım araçlarının, iletişim teknolojilerinin tarihsel süreçteki gelişimi hakkında araştırma yapar.
Kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu bilir.
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını bilir ve kaynakları tutumlu kullanarak aile bütçesine katkıda bulunur.
Kendinin sağılığı kadar arkadaşlarının sağlığını da düşünerek dengeli ve düzenli beslenmek için doğal besinleri tüketir.
Okulda veya evde acil bir durum meydana geldiğinde nasıl davranması gerektiğini bilir ve uygular.
Geçmişle günümüz arasında bağ kurarak milli bayramların kutlanma nedenlerini açıklar ve daha etkili bir kutlama için görüşler sunar.
Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili edindiği araştırma sonuçlarını yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder.
Kendine en uygun öğrenme tekniğine karar vererek müze ve tarihi mekânlardan geçmiş ve günümüzü karşılaştırma yapabileceği bir eğitim ortamı olarak yararlanır.
Bilgi teknolojilerinin günlük hayatta hangi amaçla kullanıldığını bilir ve bunlardan yaralanmak için hazırlanan yönergelere uyar.
Trafik işaret ve kurallarına uyar. İhtiyaç duyduğunda ulaşımda kullanılabilecek bir trafik işareti/levha tasarlar.
Trafikte kabul edilemez önerilerle karşılaştığında hayır diyebilme davranışını gösterir.
Kulüp ve grup çalışmalarında gördüğü eksikleri gidermek için yeni fikirler üretme duyarlılığına sahiptir.
Grup içerisindeki sorumluluklarını dürüst bir şekilde yerine getirerek arkadaşlarının güvenini kazanır.
Çevre temizliği ile ilgili proje tasarlar.
Okul Heyecanım temasında geçen kavramları bilir.
(Sevgi, Barış, Doğruluk, İhtiyaç, İstek, Görüş, Yanlı davranış, Kroki, Tarih, İyimserlik, Tutumluluk, Kaza, Toplumsal paylaşım, Hak, Öğrenme tekniği, Yönerge, Bilgi Teknolojisi, İşaret, Levha, Uyarlılık, Dürüstlük, Yeterlilik)
Birey, toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi kavrar ve evinde bir canlı besleme/yetiştirme sorumluluğu almaya istekli olur. Bu canlının değişim aşamalarını gözlemler ve sıralar.
Bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade eder.
Yön bulmaya yarayan yöntemleri ve araçları araştırır. Evini tarif ederken yön ile ilgili temel kavramları kullanır.
Fiziksel özelliklerini tanıyarak kendi bedenine ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Yaşamı kolaylaştıran ve hayalindeki meslekler hakkındaki duygu ve düşüncelerini açıklar. Seçmek istediği meslekler hakkında sorular sorar.
Çevresiyle olan ilişki ve iletişim biçimlerine bakarak ailenin özel bir çevre olduğunu fark eder.
Çevresindeki iletişim türlerini araştırır.
Aile içinde kararlar alınırken görüş bildirir ve alınan kararların adil olup olmadığını sorgular.
Planlı hayatın başarı ve başarısızlık üzerindeki etkisini araştırır.
Evdeki eşyaları yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır.
İhtiyaçları ve imkânları doğrultusunda reklâmları eleştirel gözle izler.
Tasarrufun hangi kaynaklardan nasıl yapıldığını araştırır.
Yakın çevresindeki insanların birbirlerinin haklarına olan yaklaşımını gözlemler.
Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.
Risk alarak kişisel gelişimine uygun amaçlar belirler; amacına ulaşmak için plan yapar ve eleştirilere açık olur.
Ailesiyle eğlenmek için planlar yapar ve katıldığı özel günlerde mizahı kullanır.
Doğal afetlerden korunma yolları için yeni fikirler üretir ve yapması gerekenleri evinde yetişkinler eşliğinde uygular.
Yuva kavramının paydasında ülkesini, evini ve okulunu bir bütün olarak görür; üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Daha iyi bir dünya için herkesin üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini kavrar.
Benim Eşsiz Yuvam temasında geçen kavramları bilir.
(Barınma, Bitki, Hayvan, Sanat, Yön, Kuzey, Beden imgesi, Sözsüz iletişim, Önyargı, Adalet, Madde, Reklâm, İmkân, İmza, Grup, Toplum, Deprem, Yangın, Harita, Küre, Gezegen)
Atatürk’ün ulusal bir lider olmasında kişilik özelliklerinin ve Türk milletine yaptığı hizmetlerin etkisini fark eder.
Diğer ülke bayraklarını inceleyerek kendi bayrağımızla karşılaştırır.
Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir.
Gelecekte kullanabileceğini düşündüğü teknolojik ürünü tasarlar ve özgün biçimde ifade eder.
Maddenin ısıtıldığında meydana gelen değişimi gözlemleyerek ve sorular sorarak doğadaki su döngüsü hakkında çıkarımlarda bulunur.
Takvimi kullanarak günlük, haftalık ve aylık hava olaylarını gözlemler ve gözlem sonucuna göre oluşturduğu grafiği meteoroloji tahminleriyle karşılaştırır.
Hava koşullarındaki değişikliklerin trafik üzerindeki etkisini açıklar.
Ay’ın görünüşündeki farklılıkları gözlemler.
Gün, ay ve yıl kavramlarının dünyanın hareketleri sonucunda oluştuğunu fark eder ve zamanı gösteren bir araç tasarlar.
Zaman diliminde oluşan değişikliklerin mevsimlerden kaynaklandığını algılar.
Dün, Bugün, Yarın temasında geçen kavramları bilir.
(Cumhuriyet, Teknolojik Ürün, Bilgisayar, İletişim Teknolojisi, Yerleşim Birimi, Müze, Kültürel Değer, Karşılıklı Bağımlılık, Karşılıklı Etkileşim, Cansız Varlık, Doğa, Zaman, Su Döngüsü, Grafik, Meteoroloji, Tahmin, Ay, Süreklilik)

Yukarı