dersetkinlik.com


REKLAMLAR

4.Sınıf Performans Ödevleri-4.Sınıf Performans Ödevi Konuları-4.Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri-4.Sınıf Türkçe Performans Ödevleri-4.Sınıf Matematik Performans Ödevleri-4.Sınıf Fen ve Teknoloji Performans Ödevleri-4.Sınıf Trafik Güvenliği Performans Ödevleri-4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Performans Ödevleri-4.Sınıf 1.dönem Performans Ödevleri

1.DÖNEM
SOSYAL BİLGİLER

Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?
Deprem bilgi posteri hazırlama
Sözlü tarih yöntemini kullanarak aile tarihinizi yazın.
Kendinizin ve bir arkadaşınızın fiziksel ve duygusal özelliklerini belirleyin. Bu özellikleri fiziksel ve duygusal olarak sınıflandırın. Benzer ve farklı yönleri belirleyin.
Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri gösteren bilgi posteri hazırlanması
Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma
Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?
Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek, bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları
Kurtuluş savaşı ve Çanakkale Savaşları ile ilgili 5 tane şiir bulun. Bu savaşlarda yurdumuzun kurtarılması için fedakârlık gösteren kahraman insanlarımıza duyduğunuz saygı ve sevgiyi anlatan 3 kıtalık bir şiir yazın. Resimlerle destekleyin.
Kimlik, fiziki, duygusal, sosyal, eğitim özelliklerinizi ve ilgi alanlarınızı anlatan tablo oluşturma
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırma, yazma
Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmaların kronolojisini hazırlama
Atatürk’ün Samsun’a çıkışından Cumhuriyeti kurana kadar geçen aşamaları anlatan harita çalışması yapılması
Alış verişe çıkmadan önce ve alış veriş esnasında nelere dikkat etmeli ve nasıl davranmalıyız? Aldığınız bir ürün kusurlu çıktığında neler yaparsınız? Bir üründeki TSE damgası, garanti belgesi ve faturanın tüketiciye faydası nedir?
Aile soy ağacı hazırlanması
Aile tarihinin kronolojisini hazırlama
Kurtuluş Savaşı sırasında Türk halkının durumu üzerine araştırma, rapor hazırlama
Düğün geleneklerimiz üzerine araştırma, rapor hazırlama
Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgi toplama, rapor hazırlama
Yönleri sınıflandırma, yön bulma yöntemlerini açıklama
Deprem bilgi posteri hazırlama
Pusula ve çalışma prensibi hakkında araştırma.
Doğadan yararlanarak yönümüzü nasıl buluruz?
Ankara yöresi halk oyunları ve hikâyelerinin araştırılması
Ankara’nın tarihi ve turistik yerlerinin araştırılması
Kültür miraslarımızdan gölge oyununu, Karagöz ve Hacivat’ı tanıtmak

FEN VE TEKNOLOJİ
‘Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim’ temasına ait soru bankası oluşturunuz.
Bir bilim adamının hayatını araştırma
Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir? Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?
“Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?
Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?
Evde, okulda ve sokakta çekme ve itme kuvvetlerinin türlerini nedenleriyle açıklayarak resimleyiniz ve sınıfa sununuz.
Stetoskop yapılması
İskeletimizin bölümlerini ve kemik çeşitlerini model üzerinde gösterme, açıklama
İskelet ve kas sağlığı sorunları konusunda araştırma
Egzersizin nabız sayısına etkisi çalışması
Maddelerin işlenmesini bir örnekle akış haritasında gösterme, süreci açıklama
Deniz suyunun neden tuzlu olduğunu akış haritasında gösterme, açıklama
İtme ve çekme kuvvetinin kullanılmasıyla ilgili çalışma
Aile bireylerinizin nabızlarını 1 hafta boyunca günde 1 kez sayarak tablo halinde sununuz.
Madde ve dönüştüğü ürünler ile ilgili bir tablo hazırlayın.
İpekten yapılmış bir gömlek düşünün. Bu gömleğin, gömlek oluncaya kadar geçirdiği evreleri gömleğin ağzından anlatın.
Çevremizde gördüğümüz madde, cisim, malzeme, alet, eşya ve araç resimlerinden poster çalışması yapın.

TÜRKÇE
Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?
Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?
Reklâmların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.
Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?
Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.
Engellilerle ilgili bir şiir ya da öykü yazma
Korkularla ilgili atasözleri ve özdeyişler araştırma, açıklama
Cumhuriyetin kazandırdıkları afiş çalışması yapma
Atatürk ile ilgili anılar derleme
Atatürk’e mektup yazarak duygularınızı ifade edin.
Hayvanlar konulu şiir kitabı oluşturunuz.
Aşık Veysel’in hayatı ve eserleri
Ellerimizin ana karakter olduğu bir öykü yazma
Edison’a buluşları ve insanlığa yaptığı hizmetler için teşekkür mektubu yazma
Geleceğin haberleşme araçlarını tanıtan afiş hazırlama
Türkiye konulu şiir yazma
“Türkiye” sözcüğü ile akrostij çalışması
Eş anlamlı, zıt anlamlı, sesteş sözcükler konularından biri ile etkinlik hazırlama
Okul fıkraları konulu fıkra kitabı oluşturunuz.
Atatürk’ün kişilik özelliklerini anlatan şiirleri ve bunlarla ilgili fotoğrafları bularak küçük bir şiir kitapçığı oluşturulması
Günlük hayatta kullandığımız herhangi bir elektronik aletin seçilerek icat eden kişinin hayat hikâyesinin ve icat edilme hikâyesinin araştırılması
Sizinle Atatürk’ü anlatan 9 Kasım 2009 tarihinde 1. ders saatinde bir bilgilendirici metin yazacağız. Yazacağımız metinde Atatürk’ün Hayatı (doğum yeri yılı, ailesi, ölüm yeri yılı), kişiliği, liderliği ve yaptığı inkılâpları konularını ele alacağız. Bu tarihe kadar konu ile ilgili bilgileri öğreniniz. Kaynak olarak geçen yıllardaki ders kitapları, sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 22 ve ansiklopedilerden faydalanabilirsiniz.

MATEMATİK
Geometri tahtası yapımı
Kesir takımı yapımı
Açı hangi mesleklerde kullanılır? Araştırma yapınız ve araştırmanızı sununuz.
Ailesinin 5 yıllık fındık gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını, basamak değerlerini gösteren tablo hazırlama
Tangram takımları hazırlayıp değişik şekilleri oluşturun.
Dört basamaklı doğal sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren etkinlik hazırlama
Açı çeşitlerini yazma, açı çeşitlerinin her birine uygun ölçülerde açılar çizme
Zaman ölçü birimleriyle ilgili problem kurma, çözme
Sayı ve şekillerle örüntü hazırlama
Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerinde gerçekleşen yenilikleri araştırma, rapor hazırlama
Kesirleri modelleme ve sıralama çalışma kâğıdı hazırlama.
Binaların dış kapılarını inceleyerek geometrik şekilleri belirleyiniz. İki farklı kapı tasarlayınız. Geometrik şekillerle süsleyiniz. Rapor hazırlayınız
30cm 40cm ölçülerindeki kareli bir kartona 20 cm 30 cm ölçülerinde bir kilim deseni oluşturun.
30 cm 40 cm ölçülerindeki bir kartona uzay aracı çizin. Yaptığınız uzay aracında oluşan açıları dar, dik ve geniş açı olarak isimlerini ve tahmini ölçülerini yazın.
Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.
Sınıfımıza perde dikilecektir. Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.
Sınıfımızla ilgili mevcut, ağırlık ve boy grafiklerinin hazırlanması

TRAFİK GÜVENLİĞİ
Trafik levhalarını anlamlarını gösteren afiş çalışması
Bir trafik polisiyle röportaj yapılması
Trafik kuralarını ortaya çıkışının tarihçesini araştırma
Türkiye’de yaşanan trafik kazalarının nedenleri hakkında araştırma yapma.
İlkyardım kuralları hakkında bilgi toplama
Trafiğin düzenli olarak işlemesine yarayan trafik işaret ve levhalarını açıklayan bir kitapçık hazırlanması

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK
İstiklâl Marşı’nı ezgisine uygun şekilde söyleme
Atatürk Ölmedi şarkısını ezgisine uygun söyleme
“23 Nisan” şarkısının sözlerini ezgisine uygun söyleme veya bir müzik aleti ile çalma

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Günlük Konuşmalarımızdaki Dinle ilgili sözcük ve deyimleri yazınız?
Çevremizdeki insanların nasıl selamlaştıklarını gözlemleyiniz?
Dinimizde selamlaşma ve önemi.
Güzel söz söylemenin önemini belirten atasözlerin yazınız?
Allah’a Şükür,Günah, Sevap, Helal ve Haram kavramlarının tanımı ve bunlara 5’er örnek verilmesi.
Dilek ve Dualarımızdaki dini ifadelere 15’er örnek veriniz?
Evimizde ve Çevremizde bulunan dini semboller nelerdir?
Dinin Tanımı ve Din Çeşitleri.
Ahlaklı ve Ahlaksız Kavramlarını Değerlendiriniz?
Dinimizin güzel diye nitelendirdiği davranışlardan 20 tane yazalım.
Peygamberimizin söz ve davranışları ile en güzel örnek olduğunun açıklanması.
Sübhaneke Duası ve Anlamı
Dinimize Göre Temizliğin Önemi
Beden temizliği konusunda neler yaparız?
Okulumuzu ve çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız?
Temizlikle ilgili Atasözleri yazalım.
Sağlığımız için neden temizlik önemlidir?
Sözünde durmak, Dürüst ve Güvenilir olmak da temizlik midir?
Allah niçin temizlenenleri sever?
Fatiha Suresi ve Anlamı
İyi bir meslek edinebilmek ve başarıya ulaşabilmek için neler yapmalıyız?
Sevgi ile ilgili atasözleri toplayalım.
Doğruluğun dinimizce önemi nelerdir?
Çevreyi korumanın yaşamsal önemi ve dinimizdeki yeri
Din İyi, Doğru ve Güzel Olanı Yapmamı İster
Tevekkül nedir? Niçin tevekkül etmeliyiz?
Saygılı insanın özelliklerini anlatınız?
İnsanlar başarılı olmak için neler yaparlar?
Çocukları Anne ve babalarına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
Anne ve babanın çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
Aile içi ilişkilerde saygının önemi nedir?
Ailemizi olması bize niçin güven verir?
Yaratılmışları sevmekle niçin Allah’ı sevmiş oluruz?
Allah’ın Evrendeki Her Şeyi Özenle Yaratması ve Sevmesi
Yunus Emre Ve İnsan Sevgisi “Yaratılanı Severim, Yaratandan Ötürü”
Başkalarına sevgiyle yaklaşmak bize neler kazandırır?
Yüce Allah’ın çocukları sevdiğinin belirtilerini bir örnekle açıklayınız?
Bizler Allah’a karşı sevgimizi nasıl gösteririz?
Peygamberimizin insanları sevmekle ilgili sözlerinden yazınız?
İhlas Suresi ve Anlamı
Dini Bayramlar hangileridir? Ailemizde Dini Bayramların kutlanışını anlatınız? (Gözlem ve İnceleme)
Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatınız?
Geçmişlerimizi anmak için neler yaparız?
Erdemli davranışlar nelerdir?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in aile büyüklerini yazınız?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu ortamdaki ahlaki ve toplumsal durum hakkında bilgi toplayınız?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dürüstlüğü ve güvenilirliği hakkında bilgi veriniz?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Çalışmaya verdiği önemi açıklayınız?
Hz. Muhammed (S.A.V.) doğmadan önce Mekke’de hangi din ve inanışlar mevcuttu?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Çocukluğu ve Çocuklara Karşı Davranışları
Peygamber çocuklarla nasıl konuşurdu? Peygamberimizin Çocuk Sevgisi
Hz. Muhammed(sav)’in Doğa ve Hayvan Sevgisini anlatınız?
Kevser Suresi ve Anlamı

Benzer Konular

Proje Performans Ödevleri

1.Sınıf Proje Performans Ödevleri Kategorisine Ulaşmak İçin TIKLAYIN 2.Sınıf Proje Performans Ödevleri Kategorisine Ulaşmak İçin...

Sosyal Bilgiler Tarihi Mekanlarımız Performans Ödevi

indirmek için t?klay?n?z (388)...

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Görevi

indirmek icin TIKLA (423)...

Yukarı