dersetkinlik.com


REKLAMLAR

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları

4. SINIF
Kendimi Tanıyorum Ünitesi:

1. Bireysel farklılıkları tanır ve başkalarının dugyu ve düşüncelerini saygıyla karşılar.
2. Duygu ve düşüncelerinin ilişkili olduğunu bilir ve farklı durumlarda duygu ve düşüncelerini ifade eder.
3. Resmi kimliklerinde yer alan bilgileri inceleyerek kişisel kimliğini fark eder.
4. Yaşamında kendi için önemli olayları kronolojik olarak sıralar.

Geçmişimi Öğreniyorum Ünitesi:

1. Ailesinde ve çevresinde yer alan, geçmişten günümüze değişerek taşınan milli kültür öğelerini fark eder ve örnekler gösterir.
2. Tarihte oynanan Türklere özgü oyunların günümüzde de devam edenlerine örnekler verir. Sözlü tarih yöntemini kullanarak aile tarihini oluşturur.
3. Yaşanmış olaylardan, görsel materyallerden yararlanarak yakın çevresinin ve Türkiye’nin milli mücadele sürecindeki durumunu betimler ve Atatürk’ün bu sürecin kazanılarak Cumhuriyetin ilanındaki rolünü fark eder.

Yaşadığımız Yer:

1. Çevresinde gördüklerinin şeklini-şemasını çizer ve anlatır. Çizimlerinde kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur.
2. Çevresindeki bir nesnenin doğal mı yoksa beşeri bir unsur mu olduğunu ayırt edebilir ve kendine göre konumunu belirleyerek krokisini çizer.
3. Gözlemleyebileceği hava olaylarından elde ettiği verileri resimli grafiklere dönüştürebilir.
4. Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunurken çeşitli kültür öğelerinden yararlanır.
5. Karşılaşabileceği doğal afetlere karşı hazırlıklı olur.

Üretimden Tüketime:

1. Kendi istek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek insanların temel ihtiyaçlarının neler olduğunu fark eder ve kaynaklar ile ihtiyaçlarını ilişkilendirir.
2. İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirerek kullandığı herhangi bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur.
3. Bilinçli bir tüketici olarak satın alacağı herhangi biri ürünün belirlenen standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir ve haklarını arar.

İyi Ki Var Ünitesi:

1. Teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre sınıflandırarak bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini ve çevremize olan etkilerini fark eder. Teknolojik ürünleri çevresine zarar vermeyecek şekilde kullanır.
2. Zaman ölçme araçlarını ve zamanı belirlemek için kullanılan yöntemleri tanır.
3. Çevresindeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kendine özgü ürünler tasarlar.

Hep Birlikte:

1. Ön bilgi ve yaşantılarından yola çıkarak grup, resmi kurum ve sosyal örgütlerin çevrede var olan sosyal problemlerin çözülmesini amaçlayan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan birliktelikler olduğunu fark eder ve kendisi ile etkileşimlerine örnek verir.
2. Kendisinin okulda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir, okulu için eğitsel-sosyal etkinlikler önerir.

İnsanlar ve Yönetim:

1. Yaşadığı yerdeki yerel yönetimleri bilir ve bunların kamu hizmetlerini yürütmedeki rolünü fark eder. Kamunun yerel yönetimlere olan etkisine örnekler verir.
2. Büyük Millet Meclisinin açılışı ile ulusal egemenlik arasındaki bağlantıyı fark eder.

Uzaktaki Arkadaşlarım Ünitesi:

1. Kendi günlük yaşantısıyla başka ülkelerdeki yaşıtlarının günlük yaşantısını görsel materyallerden de yararlanarak karşılaştırır ve toplumlar arasında kutlanan özel günlere örnekler verir.

Benzer Konular

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Sayfası

indirmek icin TIKLAYINIZ (556)...

4.Sınıf sosyal bilgiler uzaktaki arkadaşlarım test çöz-3

sosyal bilgiler uzaktaki arkadaşlarım test çöz-4 indirmek icin TIKLA (408)...

4.Sınıf sosyal bilgiler uzaktaki arkadaşlarım test çöz-2

sosyal bilgiler uzaktaki arkadaşlarım test çöz-3 indirmek icin TIKLA (303)...

4.Sınıf sosyal bilgiler uzaktaki arkadaşlarım test çöz-1

sosyal bilgiler uzaktaki arkadaşlarım test çöz-2 indirmek icin TIKLA (344)...

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Uzaktaki Arkadaşlarım Test Çöz

sosyal bilgiler uzaktaki arkadaşlarım test çöz-1 indirmek icin TIKLA (343)...

Yukarı