dersetkinlik.com


REKLAMLAR

5.Sınıf Performans Ödevleri-5.Sınıf Performans Ödevi Konuları-5.Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri-5.Sınıf Türkçe Performans Ödevleri-5.Sınıf Matematik Performans Ödevleri-5.Sınıf Fen ve Teknoloji Performans Ödevleri-5.Sınıf Trafik Güvenliği Performans Ödevleri-5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Performans Ödevleri-5.Sınıf 2.dönem Performans Ödevleri

2.DÖNEM
FEN VE TEKNOLOJİ
Sizden Newton ya da Edison’un hayatı ve buluşları hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.
İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım.
Sizden bir günlük beslenmede almış olduğumuz besinleri ve değerlerini bulmanız istenmektedir.
Ayın evrelerini şekille gösterme
Çiçekli bir bitkinin kısımlarını şekil üzerinde gösterme
Hayvanları yaşadıkları ortamlara göre gruplandırarak yaşadıkları ortamları gösteren poster hazırlama
Çevre sorunları, canlıların yaşam alanlarını etkileyen çevresel etmenler, küresel ısınma (Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım ünitesinde verilecek)
Öğrenciler konularla ilgili en az bir deney tasarlayacaklardır
Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, bağlantı kablosu ve anahtarı sembolik olarak gösterir.
Güneş, Dünya, Ay’ın hareketlerini gösteren düzenek hazırlanması
Yaşanabilir, temiz bir çevre için bize ve devletimize düşen görevler
“Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?

TÜRKÇE
Sizden Ömer Seyfettin’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.
Sizden “Türkiye” konulu şiirler araştırıp bulmanız isteniyor.
Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.
Türkiye’yi anlatan şiirler bulma ve yazma. Bulunan şiirlerin Türkiye’nin hangi özelliğini anlattığını tespit etme.
Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız) (Grup)
Masal Yazma
Yazım Kurallarını metin üzerinde inceleme
Hikâye kitabı özetleme
Bir aylık düzenli günlük tutma
Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerleri (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti) metin üzerinde inceleme
Mektup Yazma
Herhangi bir konu hakkında dilekçe yazma.
Davetiye, kutlama kartı hazırlama
Hazırlıklı konuşma yapma, sunma
Orman yangınlarının çıkış sebepleri ve çözüm önerileri. (Doğal Afetler temasında verilecek)
Güncel sorunlarla ilgili anket hazırlama ve uygulama.
Güncel sorunlarla ilgili bilgisayarda sunu hazırlama ve konferans formatında sunma
Aile ve Birey, Çevre kirliliği, Sınav kaygısı vb. sorunlar hakkında röportaj yapma
Günlük yaşamda teknoloji konulu kompozisyon çalışması
Çizgi film kahramanları (en az 5) kitapçığı hazırlama
Noktalama işaretleri panosu hazırlama
Ömer Seyfettin’in hayatı, eserleri, çalışmaları hakkında bilgi araştırılması
Verilen sözcüklerle hikâye yazma çalışması

MATEMATİK
Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama
Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi ve Konu İlgili Materyal hazırlama
Dört İşlemle İle İlgili Problemler
Alan Hesaplamaları
En hesaplı market; yakın çevrede bulunan dört marketten aynı ürünler hakkında fiyat araştırması yapılarak karşılaştırılması
Sınıf Arkadaşlarıma Limonata Hazırlıyorum.
Sizden, kendinizi bir matematik kitabı yazarı olarak düşünmenizi ve kare, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk, çember ve dik üçgenin çevresinin nasıl hesaplandığını anlatan bir kitap yazmanızı istiyorum.
Evde veya çevrenizde bulunan çember veya daire şeklindeki nesnelerin çevre uzunluklarını hesaplamanızı istiyorum.
Bir tiryakiden yola çıkarak, sigaranın bir aileye ve ülkeye neden olduğu ekonomik zararın ne kadar olabileceğinin hesaplanması
Ağırlık, uzunluk, zaman, sıvı ölçme araçlarını tanıtınız.
Geometrik cisimlerin kartondan modellerini oluşturma
Bölme işleminin terimleri arasındaki ilişkiyi açıklama, bölme işlemiyle ilgili problem yazma ve çözme.
Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırla.
Hacim Ölçüleriyle İlgili Problemler

SOSYAL BİLGİLER
Şekerin serüveni. Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunmanız isteniyor.
Köyünüzün Düğünleri
Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek, bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
Çeşitli ülkelerde bulunan dünya ortak miras eserlerine örnekler verme.(Hepimizin Dünyası ünitesinde verilecek)
Öğrenciler konuları en az bir poster, afiş, broşür çalışması ve görsel materyallerle destekleyerek sunacaklardır.
Cam nasıl üretilir, üretilirken hangi aşamalardan geçer?
Peribacalarının Oluşumu
Sizden hayatınızı kolaylaştıran ve en çok sevdiğiniz günümüz teknolojik araçlarından istediğiniz birini seçip bu buluş ve buluşu yapan insan hakkında araştırma yapmanız isteniyor.
Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi araştırınız
Ülkemizdeki bakanlıklar ve görevlerinin şema ile gösterilmesi
Teknolojik ürünler ve bunları icat eden kişileri gösteren poster hazırlama
Teknolojik bir ürünün gelişiminin afişle gösterilmesi
Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların faaliyet alanlarının tablo olarak gösterilmesi
Grup üyeleriyle beraber çevrenizde veya okulda bir bilinçlendirme kampanyasının hazırlanması

TRAFİK VE İLK YARDIM
Sizden İlk yardımın tanımını yapmanız, İlk yardım çantasının özelliği, acil telefon numaraları ve basit bir ilk yardım uygulaması yapmanız isteniyor.
Yayaların uyması gereken kurallar poster çalışması (Yaya ünitesinde grup çalışması olarak verilecek)
Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılması
Ulaşım türleri, bu ulaşım türlerinde kullanılan ulaşım araçlarının şema yapılarak gösterilmesi
Bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçları kullanırken takmamız gereken güvenlik malzemelerinin adını ve kullanım amaçlarını tablo yaparak gösterilmesi.
Emniyet kemeriyle ilgili slogan oluşturma ve bu sloganı afiş olarak yazma.

GÖRSEL SANATLAR
Sizden Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasını görsel hale dönüştürüp sunmanız isteniyor.
Atatürk’ün yaptığı yenilikleri anlatan bir resim çalışması yapalım.

MÜZİK
Rond nedir? Eğitimde kullanımı? Grup çalışması olarak bir rond hazırlama
Orkestraların tarihsel gelişiminin araştırılması
Müzik çalgılarının tanıtımının yapılması
Besteci, yorumcu ve müzisyenlerin yaşam ve müzik öyküsünün araştırılması
Bildiği ya da öğrendiği bir müzik parçasını ezgisiyle söyleme, flütle çalma
Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Bir Müzik parçası oluşturma ve flütle çalma.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Bayramların, kandil günlerinin, Cuma gününün toplum yaşantısındaki yeri (Sevinç ve üzüntüleri paylaşalım ünitesinde verilecek)
Evrendeki Düzen hakkında bilgi veriniz?
İçinde “Allah” sözcüğü geçen atasözü deyimleri derleyiniz?
Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ve anlamları
Allah’ın her şeyi yarattığı ile ilgili ayet meallerinden yazınız?
Allah’ın bizimle beraber olduğunu nasıl anlarız?
Allah’ın her şeyi gördüğüne inanan insanın davranışlarında ne gibi değişiklikler olur?
Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demektir? Açıklayınız?
Dua ve Allah’tan Yardım Dileme
Günlük Dualarımızı nelerdir?
Niçin dua edilir?
Dua etmek için belli koşul var mıdır?
Dua etmek, Allah’la aramızda yakınlık oluşturur mu?
Kur’an’da yer alan dua ayetlerinin anlamlarını yazınız?
Peygamberimizin yaptığı dualardan örnekler yazınız?
İbadetlerle İlgili Kavramları(Farz, Vacip, Sünnet..vb) açıklayınız?
Cami ve bölümleri hakkında bilgi veriniz?
Cami görevlileri kimlerdir? Görevlerini yazınız?
Niçin ibadet ederiz?
Sünnet nedir? Namazın sünnetlerini yazınız?
Farz nedir? Abdestin farzlarını yazınız?
Namazın içinden ve dışından olan farzlarını yazarak açıklayınız?
Gusül ( boy abdesti)abdestinin alınışını sünnete uygun yazınız?
Başlıca İbadetlerimiz nelerdir? Zekât hakkında bilgi veriniz?
İbadet nedir? Çeşitlerini yazarak oruç hakkında bilgi veriniz?
Zekât ibadetinin toplumsal dayanışmaya katkıları nelerdir?
Bilinçli ibadet eden kişinin davranışları nasıl olmalıdır?
Dürüst çalışmanın toplumsal faydaları nelerdir?
Ramazan ayı girmeden önce ne gibi hazırlıklar yaparız?
Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları nelerdir?
Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz?
Orucu bozan durumları yazınız?
Kur’an’ı Kerim’in indiriliş süreci hakkında bilgi veriniz?
Namaz çeşitlerini yazarak Teravih namazı hakkında bilgi veriniz?
Yakınlarınızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
Arkadaşlarımızın fikirlerini sabırla dinlemek niçin önemlidir?
Küçüklerimize örnek olmak için neler yapmalıyız?
Gerektiğinde özür dilemenin yararları nelerdir?
Kutsal Kitaplar ve Suhuflar nelerdir? Kur’an’ı Kerim’in iç düzeni hakkında bilgi veriniz?
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Aile bireyleri ve aile hayatı hakkında bilgi veriniz?
Allah’ın İnsanlara peygamber göndermesinin nedenleri nelerdir?
Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir?
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güvenilirlik niteliği hakkında bilgi veriniz?
Hz. Peygamberimizin İltifatları
Hz. Muhammed’in ailesinin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız?
Hz. Muhammed’in akrabalarına karşı tutumlarından örnekler veriniz?
Hz. Muhammed’in ailesinin tutumlu oluşu konusunda bilgi veriniz?
Hz. Hatice (R.A.) hakkında bilgi veriniz?
Salâvat Duaları ve Anlamlarını yazınız?

BEDEN EĞİTİMİ

Kış olimpiyatları hakkında bilgi toplanması
Yaz olimpiyatları hakkında bilgi toplanması

Benzer Konular

Proje Performans Ödevleri

1.Sınıf Proje Performans Ödevleri Kategorisine Ulaşmak İçin TIKLAYIN 2.Sınıf Proje Performans Ödevleri Kategorisine Ulaşmak İçin...

Sosyal Bilgiler Tarihi Mekanlarımız Performans Ödevi

indirmek için t?klay?n?z (388)...

5.Sınıf Proje ve Performans Ödevleri (Tüm Dersler)

indirmek icin TIKLAYINIZ (901)...

5.Sınıf Proje Konuları-5.Sınıf Proje Görevleri

SOSYAL BİLGİLER Örnek Fotoğraflar. (Atatürk’ün yapmış olduğu inkılâplardan üç tanesi seçilecek. Bu inkılâplarla ilgili eski...

Yukarı