dersetkinlik.com


REKLAMLAR

9.Sınıflar Kimya Dersi Ödev-Proje Konuları

9.SINIFLAR KİMYA DERSİ ÖDEV-PROJE KONULARI
1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ
1. Simyanın tanımını yaparak kısaca açıklayınız?
– Simyanın (çağlarını) bölümlerini yazarak her bölümde yer alan simyacıları ve her bölümde üretilen maddeleri ayrı ayrı yazınız?
– Çalışmalarınızı bir pano şeklinde tasarlayınız?

2. Element kavramının tarihsel gelişimini anlatınız?
– Bu konuda önemli bilim insanlarını ve görüşlerini araştırınız?
– Çalışmalarınızı bir pano şeklinde tasarlayınız?

3. Kimya kanunlarını tarihsel süreci içersinde açıklayınız?
– Her kanunun bulunuş tarihine göre ve bulan bilim insanlarını da dikkate alarak bir pano hazırlayınız?

4. Kimyasal bağların tarihsel gelişimini araştırınız?
– Bağlarla ilgili yapılan çalışmaları, ilgili bilim insanlarını da dikkate alarak bir tablo hazırlayınız?

5. Sembollerin tarihsel gelişimini araştırınız?
– Sembollerle ilgili yapılan çalışmaları, ilgili bilim insanlarını da dikkate alarak bir tablo hazırlayınız?

II.ÜNİTE: BİLEŞİKLER

1. Elektron dizilimi, iyon yükü ve yükseltgenme basamağı ile ilgili olarak;
– Katman elektron yöntemiyle atomların elektron dizilimlerini kullanarak, elementlerin elektron alma-verme-ortaklaşma eğilimlerini, asal gaz
elektron dizilimi üzerinden örneklerle açıklayınız?
– Elektron alma/ verme eğilimi ile, elementlerin metallik/ ametallik özelliklerini örneklerle anlatınız?
– İyon yükü ve yükseltgenme basamağı arasındaki farkı açıklayınız?
– Elementlerin yükseltgenme basamaklarının kolay öğrenilmesi için bir tablo tasarlayınız?

2. İyonik yapılı bileşiklerle ilgili olarak;
– Metal-Ametal bileşiklerinin yazılışıyla ilgili olarak 30 adet örnek yazıp, bu bileşikleri isimlendiriniz?
– Metal-Kök bileşiklerinin yazılışıyla ilgili olarak 30 adet örnek yazıp, bu bileşikleri isimlendiriniz?
– Kök-Kök bileşiklerinin yazılışıyla ilgili olarak 30 adet örnek yazıp, bu bileşikleri isimlendiriniz?
– Kök-Ametal bileşiklerinin yazılışıyla ilgili olarak 30 adet örnek yazıp, bu bileşikleri isimlendiriniz?
– Ametal – Ametal bileşiklerinin yazılışıyla ilgili olarak 30 adet örnek yazıp, bu bileşikleri isimlendiriniz?

3. İyonik yapılı bileşiklerlerin örgü yapısıyla ilgili olarak;

– İyonik yapılı bileşiklerin örgü yapısını inceleyerek, NaCl ve CsCl modellerini yaparak sınıfta arkadaşlarınıza sununuz?
– İyonik bileşiklerin moleküllerinin olmayışını, örgü yapısı ile ilişkilendirerek anlatınız?
– İyonik bileşiklerin neden hep katı olduğunu açıklayınız?
– En az 100 iyonik yapılı bileşiğin suda çözünme denklemini yazınız?
– En az 100 örnek üzerinde yükseltgenme basamağı bulmaya örnek veriniz?

4. Kovalent bileşiklerin oluşumu ile ilgili olarak;

– A grubu elementlerinin Lewis yapılarını göstererek, ortaklaşmış ve ortaklaşılmış elektron çiftlerini gösteriniz?
– Bağlayıcı elektronları dikkate alarak bir elementin yapa bileceği maximum kovalent bağsayısını tahmin ediniz ve kovalent bağın oluşumunu örneklerle gösteriniz?,

5. Kovalent bağlarda polarlık ile ilgili olarak;
– Elektro negatiflik nedir açıklayınız? Ametallerin aktiflik sırasına göre sıralayınız?
– Bağlarda pozitif ve negatif uçları basit ve yaygın molekülleri örnek vererek gösteriniz?
– Moleküllerin polarlığını basit ve yaygın molekülleri örnek vererek açıklayınız?

6. Organik bileşikler ile ilgili olarak;
– Organik ve anorganik bileşiklerin özelliklerini yazınız?
– Alkan,alken ve alkinlerin ilk 10 karbonlu bileşiklerinin açık formüllerini yazınız?
– Organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob uçları değişik örnekler üzerinden gösteriniz?

3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER
1. Fiziksel ve kimyasal değişmeleri örneklerle açıklayınız?
2. Reaksiyon türleriyle ilgili olarak;
– Basit çözünme-çökelme tepkimelerinin denklemlerini yazararak açıklayınız?
– Nötralleşme tepkimelerini örneklerle açıklayınız?
– İndirgen, yükseltgen maddelerin tanımını yaparak, elektron alış-verişi ile yürüyen değişmelerde indirgen ve yükseltgen maddeleri örneklerle gösteriniz?
– Polimerleşme tepkimelerini örneklerle açıklayınız?
– Hidroliz tepkimelerini örneklerle açıklayınız?

4. ÜNİTE: KARIŞIMLAR
3. Heterojen ve homojen karışımları örneklerle açıklayınız?
4. Çözücü, Çözünen, çözelti, çözünürlük kavramlarını örneklerle açıklayınız?
5. Çözünürlüğe etki eden faktörleri yazarak açıklayınız?
6. Karışımların ayrıştırılmasıyla ilgili yöntemleri örneklerle açıklayınız?
7. Çözünürlüğün sıcaklıkla değişimiyle ilgili grafiği çizerek 20 örnek çözünüz?
8. Aşağıda verilen olayların sebeplerin açıklayınız?
– Gazoz, soda gibi içeceklerin kapağı açıldığında sıvıdan gaz çıkması;
– Kaynadıktan sonra suyun tadının değişmesi;
– Solunum güçlüğü çeken hastalara oksijen maskesi takılması;
– Kışın otomobillerin soğutma sıvılarına antifriz konulması;
– Kışın yollara tuz dökülmesi;
– Kağıt kapta suyun kaynatıla bilmesi;

6. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA
1. Temizlik maddeleriyle ilgili olarak;
– Sabunun kiri nasıl temizlediğini anlatan bir pano hazırlayınız?
– Detejanın kiri nasıl temizlediğini anlatan bir pano hazırlayınız?
– Çamaşır sodasının kiri nasıl temizlediğini anlatınız?
– Çamaşır suyunun ağartıcı özelliğini anlatınız?

2. Başlıca yapı malzemelerinin kimyası ile ilgili olarak öğrenciler;
– Sönmemiş ve sönmüş kirecin elde edilme yöntemlerini açıklayınız?
– Harcın yapısını ve sertleşme sürecini açıklayınız?
– Farklı cam türlerinin özelliklerini yazarak kullanım alanlarını yazınız?
– Porselen ve seramiğin özeliklerini yazarak aralarındaki farkları ve kullanım alanlarını açıklayınız?
– Boyaların bileşenlerini ve kullanım alanlarını örneklerle açıklayınız?
– Alaşımların tanımını yaparak, alaşım türlerini ve özelliklerini yazınız?

3. Biyolojik sistemlerdeki kimyasal olaylar ile ilgili olarak;
– Solunum ve fotosentezin temel tepkimelerini yazınız?
– Fotosentez ve solunum olaylarının ekolojik denge için önemini anlatınız?
– Amino asitlerden protein oluşumunu yazarak anlatınız?
– Protein, nişasta ve diğer karbonhidratların hidrolizi ile, sindirim olayı arasında ilişki kurarak anlatınız?

– PROJE KONULARI:

1. Kayseri’de üretilen ve tüketilen kimyasal maddeler ve bu maddelerin çevreye zararlarını araştırınız?

2. Kayseri’de Atmosferi Kirletici (Tozlar, zehirli gazlar, sera gazları, ozon tüketen gazlar) maddeler hakkında araştırma yapınız?

3. Kayseri’de İçme Sularında Kirlilik yapan (Deterjanlar, boyalar, gübreler, H2SO4, HCl, NaOH, Na2CO3, ağır metal katyonları, sodyum sülfür… gibi ) maddeler hakkında araştırma yapınız? İçme suyunu analiz ederek bu maddelerin varlığını araştırınız?

4. Kayseri çevresinde Toprakta Kirlilik yapan (plastikler, ağır metaller, tarım ilaçları, gübreler, ağır hidrokarbonlar…gibi ) maddeler hakkında araştırma yapınız?

5. DDT benzeri kimyasal maddeler, ağır metal tuzları, deterjanlar, sera gazları, kloroflorokarbonlar, plastikler, klor ve florlu polimerlerin kalıcılıkları ve buna bağlı olarak ekolojik dengeye olumsuz etkilerini açıklayınız?

6. Çevre-endüstri-enerji ilişkilerini irdeleyiniz? Bu bağlamda Kayseri’de kurula bilecek fabrikalar hakkında araştırmalar yapınız?

7. Çevre dostu alternatif enerjiler (nükleer enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, gel-git enerjisi) hakkında araştırmalar yapınız? Bu bağlamda Kayseri’de kurula bilecek alternatif enerji kaynakları hakkında teklifler oluşturunuz?

Başarılar diliyorum.

Mehmet Türk

Yukarı