dersetkinlik.com


REKLAMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavı konuları

Şube Müdürlüğü Sınav Konuları:

  • a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:

1) Genel Esaslar,
2) Temel Hak ve Ödevler,
3) Devletin Temel Organları,

  • b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik:
  • c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat:
  • ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat:
  • d) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları:
  • e) Türkçe Dil Bilgisi, Resmi Yazışma Kuralları:
  • f) Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği ile İlgili Konular ve Mesleki Etik İlkeleri:

Görevde yükselme sınavı, Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) çoktan seçmeli yazılı test şeklinde yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.


Yukarı